Vannaröds Maltvänner

Vannaröds Maltvänner startades i november 2004 av några whiskyintresserade kompisar. Tanken var att i trevliga vänners sällskap lära sig mer om whisky. Vi är inte proffs, men alla i klubben har ett gediget intresse av whisky och vill gärna lära sig mer. Klubben har idag cirka 80 medlemmar och på provningarna är vi cirka 60 personer. På varje möte är det två whiskyvärdar som lägger upp provningen på sitt eget sätt, ibland som blindtest och andra gånger via en noggrann genomgång av vad det är som skall provas.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss? Se tabellen nedan för kontaktinformation.

Namn Befattning Telefon
Lars-Erik Trobäck Ordförande 070-513 61 33
Mårten Rennemark Sekreterare 073-914 72 14
Bertil Björk Kassör 070-382 58 50
Jörgen Annell Ledamot 073-427 49 30
Martin Trobäck Ledamot 070-316 61 61